កម្ពុជាទទួលបានមេដាយសរុបចំនួន១៧ ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេម លើកទី២៩ នៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ី

សូមចូលរួមអបអរសាទរកីឡាករ កីឡាការិនីកម្ពុជា ដែលបានចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេម លើកទី២៩ ហើយជាលទ្ធផលបាននាំមកនូវជោគជ័យគួរទីមោទនៈជូនដល់ប្រទេសជាតិទាំងមូល។

ជាលទ្ធផល ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទទួលបានមេដាយសរុបចំនួន១៧ (មេដាយមាស០៣ មេដាយប្រាក់០២ និងមេដាយសំរឹទ្ធ១២) រួមមាន៖

១-មេដាយមាស៖ ប្រភេទកីឡា ប៉េតង់ចំនួន១ គុនខ្មែរចំនួន១ និងតេក្វាន់ដូចំនួន១
២-មេដាយប្រាក់៖ ប្រភេទកីឡាប៉េតង់តង់ចំនួន១ និងគុនខ្មែរចំនួន១
៣-មេដាយសំរឹទ្ធិ៖ ប្រភេទកីឡាសីប៉ាតាក្រ-ឈីនឡូនចំនួន២ ប៉េតង់ចំនួន៣ តេន្នីសចំនួន១ ជិះសេះចំនួន១ គុនខ្មែរចំនួន២ ប្រដាល់សកលចំនួន១ និងប្រភេទកីឡាតេក្វាន់ដូចំនួន២។

ប្រភពៈ 

#SEAGames2017 #KL2017

::គេហទំព័រ៖ www.moeys.gov.kh
::បណ្ដាញសង្គម៖ www.facebook.com/moeys.gov.kh | www.google.com/+moeys | www.twitter.com/moeyscambodia
::ទំព័រធនធានអប់រំ៖ http://oer.moeys.gov.kh | www.krou.moeys.gov.kh | www.facebook.com/krou.moeys.gov.kh
::បណ្ដាញ YouTube៖ www.youtube.com/moeyscambodia